paulwong

JBPM

SNAKER

posted @ 2014-07-23 09:16 paulwong 阅读(232) | 评论 (0)  编辑

XForms

posted @ 2013-07-30 01:06 paulwong 阅读(292) | 评论 (0)  编辑

Intalio BPM

posted @ 2013-06-14 09:55 paulwong 阅读(325) | 评论 (0)  编辑

CAMUNDA工作流引擎

posted @ 2013-06-03 16:47 paulwong 阅读(1484) | 评论 (0)  编辑

Activiti入门Demo(kft-activiti-demo)

posted @ 2013-01-06 21:39 paulwong 阅读(1560) | 评论 (0)  编辑

Activiti 5.11 发布,业务流程管理

posted @ 2012-12-06 21:50 paulwong 阅读(1179) | 评论 (0)  编辑

ACTIVITI资源

posted @ 2012-05-16 16:42 paulwong 阅读(347) | 评论 (0)  编辑

starflow 工作流程

posted @ 2012-05-03 22:38 paulwong 阅读(312) | 评论 (0)  编辑

状态控制VS流程控制

posted @ 2012-04-24 00:56 paulwong 阅读(231) | 评论 (0)  编辑

免费的流程设计器

posted @ 2012-04-23 22:35 paulwong 阅读(298) | 评论 (0)  编辑

BONITA

posted @ 2012-04-19 00:06 paulwong 阅读(234) | 评论 (0)  编辑

工作流引擎Activiti使用总结

posted @ 2012-04-09 16:39 paulwong 阅读(1940) | 评论 (0)  编辑

ACTIVITI KICK START

posted @ 2012-04-01 00:43 paulwong 阅读(214) | 评论 (0)  编辑

业务系统与工作流系统

posted @ 2012-03-20 10:26 paulwong 阅读(263) | 评论 (0)  编辑

activiti5.6安装实战

posted @ 2012-03-19 00:19 paulwong 阅读(15573) | 评论 (3)  编辑

Full JBPM Archive

页面底部区域 foot.htm